Google Translate

Приступна предавања

др Марија Пејичић

петак, 20.11.2020.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Марија Пејичић
Тема приступног предавања: Социјализација и социјални мотиви усмерени на повезаност са другим људима
Термин приступног предавања: петак, 20 новембар 2020, 10:00, амфитеатар 21

Пред комисијом у саставу:

1. Др Јелена Опсеница Костић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија
2. Проф. др Гордана Ђигић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија
3. Проф. др Небојша Милићевић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија

др Јелена Стошић

понедељак, 30.11.2020.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Јелена Стошић
Тема приступног предавања: Филолошки значај Вуковог Српског рјечника из 1818. године
Термин приступног предавања: понедељак, 30 новембар 2020, 13:00, велика сала 434

Пред комисијом у саставу:

1. Др Надежда Јовић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област Српски језик
2. Др Марина Јањић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област Српски језик
3. Др Ирена Цветковић Теофиловић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област Српски језик

др Марта Величковић

уторак, 17.11.2020.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Марта Величковић
Тема приступног предавања: Teaching the English Article System to Serbian L1 Learners: A Morphosyntactic Approach
Термин приступног предавања: уторак, 17 новембар 2020, 15:00, учионица 206

Пред комисијом у саставу:

1. Др Владимир Ж. Јовановић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Англистичка лингвистика;
2. Др Биљана Мишић Илић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Англистичка лингвистика;
3. Др Љиљана Јанковић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Англистичка лингвистика.

др Милош Јовановић

понедељак, 2.11.2020.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Милош Јовановић
Тема приступног предавања: Пасив с модалним глаголима и конкурентне форме у немачком језику (Passiv mit Modalverben und Konkurrenzformen im Deutschen)
Термин приступног предавања: понедељак, 02 новембар 2020, 13:00, велика сала 434

Пред комисијом у саставу:

1. Др Марина Ђукић Мирзајанц, доцент Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Германистика,
2. Др Добрила Бегенишић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, ужа научна област Специфични језици – Германистика,
3. Др Николета Момчиловић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Немачки језик,

Невенка Јанковић

понедељак, 2.11.2020.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: Невенка Јанковић
Тема приступног предавања: Употреба коњунктива II у немачком језику (Gebrauch des Konjunktivs II im Deutschen)
Термин приступног предавања: понедељак, 02 новембар 2020, 12:00, велика сала 434

Пред комисијом у саставу:

1. Др Марина Ђукић Мирзајанц, доцент Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Германистика,
2. Др Добрила Бегенишић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, ужа научна област Специфични језици – Германистика,
3. Др Николета Момчиловић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Немачки језик

др Љиљана Јанковић

понедељак, 10.2.2020.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Љиљана Јанковић, доктор филолошких наука
Тема приступног предавања: Morphosyntax: Semantic and Grammatical Analysis
Термин приступног предавања: понедељак, 10 фебруар 2020, 10:00, учионица 207

Пред комисијом у саставу:

1. Др Биљана Мишић Илић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Англистичка лингвистика
2. Др Владимир Јовановић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Англистичка лингвистика
3. Др Виолета Стојичић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Англистичка лингвистика

др Мирјана Бојанић Ћирковић

петак, 6.12.2019.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Мирјана Бојанић Ћирковић, асистент са докторатом
Тема приступног предавања: Мемоари, једна ревизија жанра
Термин приступног предавања: петак, 06 децембар 2019, 15:30, учионица 210

Пред комисијом у саставу:

1. Др Снежана Милосављевић Милић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српска и компаративна књижевност;
2. Др Јелена Јовановић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српска и компаративна књижевност;
3. Др Снежана Божић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српска и компаративна књижевност.

др Ивана Митић

четвртак, 31.10.2019.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Ивана Митић
Тема приступног предавања: Типови предиката у савременом српском језику
Термин приступног предавања: четвртак, 31 октобар 2019, 14:15, велика сала 434

Пред комисијом у саставу:

1. Др Марина Јањић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српски језик;
2. Др Мирјана Илић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српски језик;
3. Др Бранимир Станковић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српски језик.

др Растислав Динић

уторак, 23.7.2019.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Растислав Динић, доктор наука-филозофија
Тема приступног предавања: Субјективизам и релативизам
Термин приступног предавања: уторак, 23 јул 2019, 11:00, мала сала 433

Пред комисијом у саставу:

1. . Др Зоран Димић, ванредни професор на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, ужа научна област: Филозофија;
2. Др Бојан Благојевић, доцент на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, ужа научна област: Филозофија;
3. Др Гордана Ђигић, доцент на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, ужа научна област: Психологија:

др Николета Момчиловић

понедељак, 22.7.2019.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Николета Момчиловић, доктор наука-филолошке науке
Тема приступног предавања: Учење и усвајање језика (први језик, други језик, страни језик, вишејезичност)
Термин приступног предавања: понедељак, 22 јул 2019, 10:30, мала сала 433

Пред комисијом у саставу:

1. Др Марина Ђукић Мирзајанц, доцент на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, ужа научна област: Германистика
2. Др Добрила Бегенишић, ванредни професор на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, ужа научна област: Специфични језици - Германистика
3. Др Јасмина Ђорђевић, доцент на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, ужа научна област Англистика (Енглески језик на нематичним департманима