Google Translate

Избор у звања

др Данијела Костадиновић

среда, 12.6.2024.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Данијела Костадиновић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Упоредно проучавање јужнословенских књижевности и Књижевност за децу).

Наташа Живић

петак, 10.5.2024.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (15 дана) Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Наташа Живић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Француски језик (Савремени француски језик 1 и Писмено и усмено превођење).

Љиљана Марковић

четвртак, 25.4.2024.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (15 дана) Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Љиљана Марковић, виши лектор, у звање виши лектор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 1 и Савремени енглески језик 2).

др Велибор Петковић

среда, 17.4.2024.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (15 дана) Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Велибор Петковић, асистент са докторатом, у звање асистент са докторатом за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Увод у новинарство и Наративно новинарство).

др Ненад Благојевић

среда, 6.3.2024.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Ненад Благојевић, доцент, у звање доцент за ужу научну област Руска књижевност и култура (Савремена руска књижевност и Историја руске културе).

Софија Филиповић

петак, 23.2.2024.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор истраживача, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Софија Филиповић, истраживач-приправник, у звање истраживач-сарадник за ужу научну област Француски језик .

др Горана Ђорић

петак, 23.2.2024.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Горана Ђорић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Социологија (Савремене социолошке теорије и Социјална стратификација).

др Ђорђе Ђекић

четвртак, 22.2.2024.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Ђорђе Ђекић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Историја (Историја Срба до краја 11. века и Историја Срба у 12. и 13. веку).

Александра Николајевић

четвртак, 18.1.2024.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (15 дана) Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Александра Николајевић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Социологија (Економска социологија и Социјална политика).

Ненад Станојевић

петак, 12.1.2024.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (15 дана) Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Ненад Станојевић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Социологија (Социологија васпитања и образовања и Насиље, васпитно занемаривање и злостављање деце).

Страна 1 од 39