Google Translate

Избор у звања

др Немања Крстић

среда, 6.12.2023.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Немања Крстић, доцент, у звање доцент за ужу научну област Социологија (Социологија породице и Социологија религије).

др Милош Ђорђевић

четвртак, 30.11.2023.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Милош Ђорђевић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Историја (Општа историја од 1492. до 1650. године и Општа историја од 1650. до 1789. године).

др Иван Јовановић

уторак, 28.11.2023.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Иван Јовановић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Француски језик (Лексичка морфологија и Лексичка семантика).

др Мирослав Пешић

четвртак, 23.11.2023.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Мирослав Пешић, ванредни професор, у звање ванредни професор за ужу научну област Историја (Историја Срба од 1800. до 1878. године и Историја Срба од 1878. до 1918. године).

др Марија Гласновић Каменовић

уторак, 3.10.2023.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Марија Гласновић Каменовић, доктор наука - филозофија, у звање доцент за ужу научну област Филозофија (Онтологија II и Историја савремене филозофије I).

др Марина Ђукић Мирзајанц

петак, 29.9.2023.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Марина Ђукић Мирзајанц, доцент, у звање доцент за ужу научну област Немачки језик (Савремени немачки језик 1 и Методика наставе немачког језика 2).

др Милица Митровић

петак, 22.9.2023.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Милица Митровић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Психологија (Увод у клиничку психологију и Психопатологија – посебни део).

Ивана Шоргић

четвртак, 21.9.2023.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Ивана Шоргић, наставник страног језика, у звање наставник страног језика за ужу научну област Англистика (Енглески језик Б1.1 и Енглески језик Б1.2).

Др Марина Ћирић

петак, 15.9.2023.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (30 дана) Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Др Марина Ћирић, доктор наука-педагошке науке, у звање доцент за ужу научну област Педагогија (Теорије интелектуалног васпитања и Високошколска педагогија).

Марко Митић

понедељак, 21.8.2023.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид (15 дана) Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Марко Митић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Америчка књижевност – класици и Америчка књижевност – драма и кратка прича).

Страна 1 од 38