Google Translate

Избор у звања

др Селена Станковић

четвртак, 23.6.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Селена Станковић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Француски језик (Савремени француски језик 2 - Морфосинтакса и Савремени француски језик 4 - Синтакса просте реченице).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Зоран Димић

четвртак, 23.6.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Зоран Димић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Филозофија (Историја нововековне филозофије 1 и Историја нововековне филозофије 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Никола Бјелић

среда, 22.6.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Никола Бјелић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Француска књижевност и култура (Француска књижевност романтизма и Савремена француска књижевност).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Миљана Спасић Шнеле

уторак, 21.6.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Миљана Спасић Шнеле, асистент, у звање доцент за ужу научну област Психологија (Психологија менталног здравља и Клиничко социјална психологија).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Јасмина Шаранац Стаменковић

уторак, 21.6.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јасмина Шаранац Стаменковић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Историја (Историја Византије, Византијска цивилизација и Византијски човек и друштво).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Ана Коцић Станковић

петак, 10.6.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Ана Коцић Станковић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Америчке студије и Афроамеричке студије).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Милица Радуловић

среда, 8.6.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Милица Радуловић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 1 и Развијање прагматичке компетенције у настави енглеског језика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Милица Ђорђевић

уторак, 24.5.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Милица Ђорђевић, сарадник у настави, у звање асистент за ужу научну област Руска књижевност и култура (Руски романтизам и Руска књижевност XX века).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Стефан Ђорић

понедељак, 16.5.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Стефан Ђорић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Психологија (Методологија психолошких истраживања 1 и Примењена социјална психологија).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Дејан Павловић

четвртак, 12.5.2022.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Дејан Павловић, сарадник у настави, у звање асистент за ужу научну област Англистичка лингвистика (Морфологија енглеског језика и Савремени енглески језик 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Страна 1 од 33