Google Translate

Избор у звања

др Виолета Стојичић

среда, 31.7.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Виолета Стојичић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 3 и Основи лексикологије).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Миодраг Миленовић

уторак, 30.7.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Миодраг Миленовић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Психологија (Психофизиологија рада и Мотивација и емоције).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Растислав Динић

петак, 26.7.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Растислав Динић, доктор наука - филозофија, у звање доцент за ужу научну област Филозофија (Систематска етика 1 и Систематска етика 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Данијела Петковић

понедељак, 22.7.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Данијела Петковић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Књижевност викторијанског доба и Средњовековна енглеска књижевност).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Данијела Костадиновић

уторак, 16.7.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Данијела Костадиновић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Упоредно проучавање јужнословенских књижевности и Књижевност за децу).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Владимир Ђурић

понедељак, 15.7.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Владимир Ђурић, асистент са докторатом, у звање доцент за ужу научну област Француска књижевност и култура (Француска поезија од Бодлера до Малармеа и Француска књижевност прве половине 20. века).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Ненад Радуловић

четвртак, 11.7.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Ненад Радуловић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Историја (Историја старе Грчке и хеленистичког света и Историја старог Рима).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Дамјана Панић

среда, 26.6.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Дамјана Панић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Психологија (Психолошко саветовање и Психолошке интервенције у кризи).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Нина Судимац

петак, 21.6.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Нина Судимац, асистент, у звање асистент за ужу научну област Српски језик (Фонетика са фонологијом и Прозодија српског језика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Александра Јанић

понедељак, 10.6.2019.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Александра Јанић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Српски језик (Савремени српски језик и Продуктивни типови творбе у српском језику).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.