Google Translate

Историјат департмана

Департман за педагогију основан је 27.12.1999. године као Студијска група за педагогију одлуком Управног одбора Филозофског факултета Универзитета у Нишу. Влада Републике Србије дала је своју сагласност за њено оснивање 16.03.2000. године. Исте године, 19. јуна, Наставно-научно веће Филозофског факултета у Нишу усвојило је први наставни план студија педагогије. Први студенти уписани су за школску 2000/2001. годину. Од самог почетка, за стицање педагошког образовања на Департману за педагогију у Нишу постоји веома велико интересовање, које се из године у годину повећава.

Департман за педагогију почео је да ради са два наставника на самој групи и четири наставника са Департмана за психологију и социологију. Први наставници били су: редовни професор др Миомир Ивковић који је прешао са Департмана за социологију, и проф. др Јовица Ранђеловић које је тада изабран у звање доцента по расписаном конкурсу. Из године у годину број наставника и сарадника на Департману се повећавао. У школској 2020/21. години департман има четири редовна професора (др Марина Матејевић, др Зорица-Станисављевић-Петровић, др Бисера Јевтић и др Јелена Максимовић), три ванредна професора (др Марија Јовановић, др Јелена Петровић и Марија Марковић), једног доцента (др Драгана Јовановић), два асистента (асс Јелена Османовић Зајић и асс Анастасија Мамутовић) и три истраживача приправника (Марија Ђорђевић, Милица Димитријевић и Наталија Лазић). На департману је од 2004. до 2020. године радио и проф. др Зоран Станковић који се после краће болести изненада упокојио. Он је обављао функцију управника Департмана за педагогију од 2016/17. године до 2020. године. Био је главни и одговорни уредник научног часописа Годишњак за педагогију.

Функцију управника департмана за Педагогију од школске 2020/21. године обавља проф. др Марија Јовановић, а функцију секретара департмана асс Јелена Османовић Зајић.

Од 2017. године Департман за педагогију има акредитоване и докторске академске студије педагогије. Најновији програми Департмана за педагогију за основне академске и мастер академске студије акредитовани су априла 2021. Чланови Департмана се поред наставних активности баве научно-истраживачким радом у оквиру више домаћих и међународних пројеката, самосталним истраживачким радом и публиковањем радова у научним часописима и другим публикацијама.

Департман за педагогију издаје и научни часопис Годишњак за педагогију чија је периодичност публиковања радова два пута годишње. Уредник часописа Годишњак за педагогију је проф. др Јелена Петровић, а секретар часописа је Наталија Лазић.

Центар за педагошка истраживања, који представља организациони део Департмана за педагогију, усмерава своју делатност на научно-истраживачки процес и унапређивање савременог васпитнообразовног система. Његова научно-истраживачка делатност, заснована је на знању и покретач је педагошког развоја који отвара могућности модернизације наставе и перманентног иновирања праксе. Управник Центра за педагошка истраживања је проф. др Јелена Петровић.

Др Драгана Јовановић, доцент са Департмана за педагогију, управник је Центра за унапређење квалитета и Центра за образовање наставника  Филозофског факултета у Нишу.

 

Наставно особље

У школској 2020/21. години департман има четири редовна професора (др Марина Матејевић, др Зорица-Станисављевић-Петровић, др Бисера Јевтић и др Јелена Максимовић), три ванредна професора (др Марија Јовановић, др Јелена Петровић и Марија Марковић), једног доцента (др Драгана Јовановић), два асистента (асс Јелена Османовић Зајић и асс Анастасија Мамутовић) и три истраживача–приправника (Марија Ђорђевић, Милица Димитријевић и Наталија Лазић).

Комплетан списак наставног особља Департмана за педагогију

 

Акредитовани студијски програми

Департман за педагогију има акредитоване студијске програме на oсновним, мастер и докторским академским студијама:

 

Друштвене мреже

О најновијим дешавањима на Департману за педагогију можете се информисати и преко профила на друштвеним мрежама: Facebook, Инстаграм и YouTube.

За више информација посетитe: