Google Translate

Департман за педагогију
Наставно особље

Наставници

управница департмана

Марија Јовановић

ванредни професор

Бисера Јевтић

редовни професор

Зорица Станисављевић Петровић

редовни професор

Јелена Максимовић

редовни професор

Марина Матејевић

редовни професор

Јелена Петровић

ванредни професор

Марија Марковић

ванредни професор

Драгана Јовановић

доцент

Сарадници

Анастасија Мамутовић

асистент

Јелена Османовић Зајић

асистент

Данијела Милошевић

истраживач-приправник

Драгана Димитријевић

истраживач-приправник

Марија Ђорђевић

истраживач-приправник

Милица Димитријевић

истраживач-приправник