Google Translate

Историјат департмана

Департман за социологију Филозофског факултета у Нишу почео је са радом првог новембра 1971. године као једна од седам студијских група новооснованог факултета.

У току свог постојања Департман је неколико пута мењао назив. Прва генерација студената је уписана на Студијску групу Социологија културе и образовања. Група је наредне године (1972) променила назив у Студијска група за социологију, а Статутом Факултета из 2007. године преименована је у Департман за социологију.

Од 1971. године Департман за социологију континуирано организује професионално образовање социолога. Студијски програм је мењан неколико пута са циљем да се прате савремени трендови у развоју социологије као науке и унапреде могућности запошљавања социолога. До данас је дипломирало 1186 студената на основним студијама социологије.

Прве магистарске студије и одбране доктората из области друштвено-хуманистичких наука на Филозофском факултету у Нишу организовао је Департман за социологију. Настава на магистарским студијама је организована од 1976. до 2006. године. Магистрирала су 42 студента. Прва докторска дисертација одбрањена је 1974. године, а академско звање доктора наука из ове области стекло је 60 кандидата. 

Мастер академске студије социологије акредитоване су 2008. године. Звање мастера социолога и мастера социолога у социјалној заштити стекло је до 2021. године 36 студената.

Научно-истраживачка делатност одвија се у оквиру Центра за социолошка истраживања (раније Институт за социологију). Сви чланови Департмана су ангажовани у активностима Центра. Центар за социолошка истраживања је реализовао 14 научно-истраживачких пројеката и три компаративна емпиријска истраживања (у Србији, Бугарској и Македонији). Поред тога, истраживачи Центра су учествовали у реализовању већег броја међународних и националних научно-истраживачких пројеката, као и примењених истраживања у сарадњи са цивилним сектором.

Департман за социологију и Центар за социолошка истраживања организовали су 42 научне конференције и 21 округли сто.

Издавачка делатност Департмана за социологију огледа се у издавању монографија, уџбеника, тематских зборника, зборника саопштења са научних скупова и округлих столова, као и издавању часописа Годишњак за социологију.

Годишњак за социологију излази од 2005. године и доступан је на сајту Факултета са пуним текстовима. Уредници часописа били су: др Наталија Јовановић, др Данијела Гавриловић, др Бранислав Стевановић, др Горана Ђорић, др Драгана Стјепановић-Захаријевски и др Милош Јовановић (садашњи уредник).

Управници Департмана за социологију до сада су били: др Миодраг Цекић, др Милан Дамњановић, др Јован Ћирић, др Глигорије Зајечарановић, др Миомир Ивковић, др Момчило Стојковић, др Драган Жунић, др Веселин Илић, др Љубинко Милосављевић, др Вјекослав Бутиган, др Никола Божиловић, др Миомир Наумовић, др Драгана Стјепановић-Захаријевски и др Бранислав Стевановић (садашњи управник).

Из редова наставника Департмана за социологију бирано је пет декана Филозофског факултета: др Глигорије Зајечарановић, др Љубиша Митровић, др Момчило Стојковић, др Драган Жунић и др Наталија Јовановић, прва жена на овој функцији на Факултету. Др Глигорије Зајечарановић је био ректор, а др Љубиша Митровић и др Драган Жунић проректори Универзитета у Нишу.

Чланови Департмана активни су у органима два професионална удружења социолога – Српског социолошког друштва и Социолошког научног друштва Србије. Два наставника Департмана за социологију обављала су функцију  председника Српског социолошког друштва (др Драган Тодоровић и др Јасмина Петровић).

 

Наставно особље

Студијска група за социологију почела је рад са три ванредна професора (др Миодраг Цекић, др Ђуро Шушњић и др Глигорије Зајечарановић) и два асистента (Љубиша Митровић и Веселин Илић) у сталном радном односу. У реализацији наставе социологије, посебно у почетним годинама, учествовао је већи број истакнутих југословенских социолога и филозофа.

Током педесетогодишње историје Департмана у сталном радном односу били су професори: др Миодраг Цекић, др Глигорије Зајечарановић, др Милан Дамњановић, др Ђуро Шушњић, др Лука Прошић, др Јован Ћирић, др Живојин Николић, др Веселин Илић, Зоран Башић, др Вјекослав Бутиган, др Миомир Ивковић, др Петар Голубовић, др Момчило Стојковић, др Драган Жунић, др Михаило Игњатовић, др Часлав Петровић, др Бошко Прокић, др Миомир Наумовић, др Ђура Стевановић, др Љубинко Милосављевић, др Никола Божиловић, др Драгана Стјепановић Захаријевски, др Мирјана Кристовић.

У допунском радном односу били су истакнути професори са југословенских универзитета: др Милош Илић, др Илија Станојчић, др Петар Козић, др Александар Тодоровић, др Владимир Милановић, др Данило Ж. Марковић, др Сретен Петровић, др Манојло Глушчевић, др Милан Босанац, др Владимир Гоати, др Радош Смиљковић, др Владимир Гоати, др Стојан Цмелић, др Вуко Павићевић, др Слободан Јакшић, др Анђелка Милић, др Сергеј Флере, др Првослав Ралић, др Јован Петровић, др Миливоје Андрејевић, др Живко Сучурлија, др Предраг Раденовић, др Јован Парлић, др Љубисав Данковић, др Георги Старделов, др Фирдус Џинић, др Кирил Темков, др Штефица Бахтијаревић, др Есад Ћимић, др Душан Пајин, др Драгомир Булатовић, др Слободан Јанковић, др Борислав Ђукановић, др Марија Богдановић, др Богољуб Пејчић и др Србобран Бранковић.

Сарадници су били: мр Јелена Б. Петковић, мр Миодраг Миленковић, мр Ненад Поповић, мр Предраг Цветичанин, Симонида Пејчић и Милош Костадинов.

Данас на Департману за социологију наставу изводе: један професор емеритус, четири редовна професора, пет ванредних професора, пет доцената и два асистента.

Списак наставног особља Департмана за социологију

 

Акредитовани студијски програми

Департман за социологију организује наставу на три нивоа студија: четворогодишње основне академске студије, једногодишње мастер академске студије и трогодишње докторске академске студије.

Акредитовани су студијски програми:

 

Друштвене мреже

За више информација посетите: