Google Translate

Историјат Центра за стране језике

Центар за стране језике основан је 11. 4. 2007. године као организациона јединица Филозофског факултета у Нишу преко које се остварује настава страних језика на нематичним департманима. Од оснивања Филозофског факултета (1971), страни језици у овој институцији заступљени су на посебним студијским групама и то прво енглески језик на Департману за англистику (1971), а потом и руски на Департману за руски језик и књижевност (2000), француски на Департману за француски језик и књижевност (2012) и немачки на Департману за немачки језик и књижевност (2018). Међутим, истовремено је од оснивања Филозофског факултета заступљена и настава страних језика као изборног предмета на свим студијским програмима факултетa. Формирање Центра као посебне јединице био је логичан резултат вишедеценијског изучавања страних језика на Филозофском факултету, те од 2007. године, наставу страних језика као изборних предмета обављају наставници Центра.

 

Наставно особље

По оснивању Центра за стране језике, енглески језик предавали су Савка Благојевић, дугогодишња управница Центра, Петра Митић, Нада Квачановић, Марија Стојковић и Тања Цветковић. Немачки језик предавала је Николета Момчиловић, француски Весна Симовић, руски Живојин Трајковић, латински и старогрчки језик Бранко Горгиев , а савремени грчки језик Тамара Костић-Пахноглу. Касније су се Центру за стране језике придружили Ивана Шоргић, Јасмина Ђорђевић и Никола Татар који предају енглески језик, док су у пензију отишли Живојин Трајковић, Нада Квачановић и Савка Благојевић. Осим ових сталних чланова, повремено су ангажовани и други наставници за стране језике, као на пример Љиљана Петровић за италијански језик.

У Центру за стране језике тренутно предаје 9 наставника: проф. др Тања Цветковић, проф. др Јасмина Ђорђевић, доц. др Петра Митић, мрс Ивана Шоргић и мрс Никола Татар (енглески), проф. др Весна Симовић (француски), проф. др Бранко Горгиев (латински и старогрчки), доц. др Тамара Костић Пахноглу (савремени грчки) и Невенка Јанковић (немачки језик). У раду Центра учествују још и лектор за француски језик Силвија Олшевска (Sylwia Olszewska), лектор за грчки језик, истраживач-приправник за француски језик Стефан Здравковић и истраживачи-приправници за енглески језик мср Наталија Стевановић, мср Милош Милисављевић и мср Ања Тошић.

Управник Центра је проф. др Јасмина Ђорђевић, а секретар је проф. др Весна Симовић. Центар се налази у кабинету бр. 417.

Комплетан списак наставног особља Центра за стране језике

 

Активности Центра

У оквиру изборних предмета, студенти Филозофског факултета могу бирати следеће стране језике: енглески, француски, немачки, руски и грчки језик. За енглески, немачки, француски и руски језик организују се продужни курсеви који се надовезују на средњошколско знање студената (ниво А2/Б1). Студенти англистике, осим продужног, могу да бирају и почетни курс француског језика. Настава грчког језика организује се од почетног нивоа и овај језик може се бирати на студијским програмима за енглески језик и књижевност, руски језик и књижевност, српски језик, српску и компаративну књижевност и историју. Поред наведених, у зависности од расположивости страних лектора и интересовања студената, организују се и факултативни курсеви кинеског и корејског језика.  У оквиру појединих студијских програма изучавају се и латински и старогрчки језик.

Наведени језици се на основним студијама на нефилолошким департманима уче током два семестра, док се на филолошким департманима, као и на Департману за комуникологију и новинарство,  настава страних језика одвија током  четири или шест семестара. Недељни фонд часова на свим департманима је 2+2. Учење страног језика почиње од првог семестра. Циљни ниво знања страног језика који студенти одаберу зависи од акредитованих програма за похађање наставе датих језика.

За грчки језик постоји и лекторат, основан 2004. године, а Статут факултета је омогућио и оснивање лектората и за друге од наведених страних језика који нису обухваћени неким од департмана на факултету, као што су лекторати за немачки и француски језик.

За потребе студирања на другим високошколским институцијама, Центар за стране језике може на захтев студената Филозофског факултета да изда потврде о знању енглеског и грчког језика на нивоу Б1.2. и Б2.2. референтног европског оквира (CEFR). Грчки лекторат испред Филозофског факултета као лиценцираног испитног центра организује и спроводи испите из грчког језика за које Центар за грчки језик из Солуна издаје међународно признате сертификате за све нивое (А1-Ц2).

 

Интерни пројекти Центра

За више информација о активностима Центра за стране језике у оквиру  интерних пројеката факултета посетите: