Google Translate

Центар за стране језике
Наставно особље

управник Центра

Јасмина Ђорђевић

ванредни професор

Бранко Горгиев

редовни професор

Тања Цветковић

редовни професор

Петра Митић

доцент

Весна Симовић

доцент

Тамара Костић-Пахноглу

доцент

Невенка Јанковић

наставник страног језика

Ивана Шоргић

наставник страног језика

Никола Татар

наставник страног језика

Сарадници

Милош Милисављевић

истраживач-приправник