Google Translate

Приступна предавања

др Јелена Блануша

уторак, 5.4.2022.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Јелена Блануша
Тема приступног предавања: Просоцијално понашање
Термин приступног предавања: уторак, 05 април 2022, 12:00, учионица 306

Пред комисијом у саставу:

1. Др Гордана Ђигић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Психологија, председник;
2. Др Небојша Милићевић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;
3. Др Марија Пејичић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;

др Стефан Ђорић

уторак, 5.4.2022.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Стефан Ђорић
Тема приступног предавања: Просоцијално понашање
Термин приступног предавања: уторак, 05 април 2022, 10:00, учионица 306

Пред комисијом у саставу:

1. Др Гордана Ђигић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Психологија, председник;
2. Др Небојша Милићевић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;
3. Др Марија Пејичић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;

др Стефан Ђорић

уторак, 5.4.2022.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Стефан Ђорић
Тема приступног предавања: Просоцијално понашање
Термин приступног предавања: уторак, 05 април 2022, 10:00, учионица 306

Пред комисијом у саставу:

1. 1. Др Гордана Ђигић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Психологија, председник;
2. 2. Др Небојша Милићевић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;
3. 3. Др Марија Пејичић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Психологија, члан;

др Нина Судимац

четвртак, 27.1.2022.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Нина Судимац
Тема приступног предавања: Примена савремених методолошких поступака у фонетским истраживањима вокалског система српског језика
Термин приступног предавања: четвртак, 27 јануар 2022, 09:00, учионица 210

Пред комисијом у саставу:

1. Др Мирјана Илић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, председник, ужа научна област: Српски језик;
2. Др Марина Јањић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, члан, ужа научна област: Српски језик;
3. Др Александра Лончар Раичевић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, члан, ужа научна област: Српски језик;

др Ивана Стаменковић

среда, 26.1.2022.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Ивана Стаменковић
Тема приступног предавања: Публика дигиталних медија - облици интерактивности
Термин приступног предавања: среда, 26 јануар 2022, 11:00, учионица а23

Пред комисијом у саставу:

1. Др Анка Михајлов Прокоповић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија;
2. Др Марта Митровић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија;
3. Др Невен Обрадовић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија;

др Владимир Фигар

уторак, 25.1.2022.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Владимир Фигар
Тема приступног предавања: Истраживачке методе у психолингвистици/Research methods in psycholinguistics
Термин приступног предавања: уторак, 25 јануар 2022, 11:00, учионица 207

Пред комисијом у саставу:

1. Др Владимир Јовановић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, председник, ужа научна област: Англистичка лингвистика;
2. Др Милош Тасић, доцент Машинског факултета у Нишу, члан, ужа научна област: Енглески језик;
3. Др Душан Стаменковић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, члан, ужа научна област: Англистичка лингвистика;

др Јелена Османовић Зајић

среда, 1.12.2021.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Јелена Османовић Зајић
Тема приступног предавања: Мере корелације
Термин приступног предавања: среда, 01 децембар 2021, 11:00, учионица 304

Пред комисијом у саставу:

1. Др Јелена Максимовић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Педагогија;
2. Др Марина Матејевић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Педагогија;
3. Др Зорица Станисављевић Петровић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Педагогија.

Др Добрила Бегенишић

понедељак, 8.11.2021.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Добрила Бегенишић
Тема приступног предавања: Морфолошки аспект врста речи у немачком језику у традиционалној и депендецијалној граматици
Термин приступног предавања: понедељак, 08 новембар 2021, 13:00, велика сала 434

Пред комисијом у саставу:

1. Др Николета Момчиловић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Немачки језик;
2. Др Марина Ђукић Мирзајанц, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Германистика;
3. Др Маја Антић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Немачка књижевност и култура.

др Александар Новаковић

петак, 3.9.2021.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Александар Новаковић
Тема приступног предавања: Методика наставе српског као страног језика на почетку XXI века
Термин приступног предавања: петак, 03 септембар 2021, 12:00, мала сала 433

Пред комисијом у саставу:

1. Др Надежда Јовић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српски језик;
2. Др Снежана Божић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српска и компаративна књижевност;
3. Др Марина Јањић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српски језик;

др Андреј Благојевић

четвртак, 26.8.2021.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Андреј Благојевић
Тема приступног предавања: Јавни медијски сервис у Републици Србији – позитивноправни аспект
Термин приступног предавања: четвртак, 26 август 2021, 14:00, учионица а23

Пред комисијом у саставу:

1. Др Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ужа научна област: Јавноправна област;
2. Др Маја Настић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ужа научна област: Јавноправна област;
3. Др Јелена Вучковић, ванредни професор Правног факултета у Крагујевцу, ужа научна област: Уставноправна област;