Google Translate

Начин реализације наставе у јесењем семестру академске 2023/2024. године

Одлуке и обавештења  ::  четвртак, 28.09.2023.

Јесењи семестар почиње 2. октобра 2023. године.

За студенте прве године основних академских студија, семестар почиње доделом индекса која ће се одвијати према посебно утврђеном распореду 2. октобра 2023. године. Приликом доделе индекса, поред управника и секретара, биће присутни и остали наставници и сарадници са департмана. Том приликом студентима прве године ће бити представљен студијски програм – његова структура, а нарочито структура прве године студија, услови студирања, студенти ће бити упућени у коришћење факултетског и-мејл налога и е-индекса и у начин реализације наставе. Студентима ће бити најављени уводни часови обавезних предмета које ће сваки наставник одржати у периоду од 3. до 9. октобра, као и сесије за представљање изборних предмета које ће бити организоване у периоду од 10. до 13. октобра, преко апликације Google Meet.

Настава свих предмета ће се за студенте прве године реализовати уживо, према распореду часова, почев од 16. октобра 2023. године.

За студенте друге, треће и четврте године основних академских студија, настава обавезних предмета ће се реализовати такође на Факултету, уживо, према распореду часова, почев од 16. октобра 2023. године, а настава изборних предмета почев од 23. октобра 2023. године. 

За студенте мастер академских и докторских академских студија, настава ће бити организована уживо или онлајн, према договору који ће предметни наставници на почетку семестра остварити са студентима на својим предметима. Предметни наставник ће о договореном начину реализације наставе са студентима мастер и докторских академских студија обавестити управнике својих департмана и доставити линкове за сесије на којима ће се реализовати часови, а управници департмана ће преглед начина реализације наставе на програмима мастер и докторских студија доставити продекану за наставу. Реализација наставе започеће по обављеном упису студената ових нивоа студија.

Начин реализације наставе уживо:

Предавања и вежбе ће се за све студенте основних академских студија одржавати у учионицама и амфитеатрима Факултета према распореду часова, а материјали и задаци за рад ће студентима бити достављани преко апликације Google Classroom. Сваки наставник има обавезу да за свој предмет на почетку семестра формира Гугл учионицу и у њу позове све студенте који слушају предмет у том семестру. Линк и код за Гугл учионицу наставник доставља управнику департмана, а управници департмана достављају листу линкова продекану за наставу.

Начин реализације наставе на даљину:

Реализација наставе на даљину подразумева онлајн видео и аудио комуникацију у реалном времену са групом студената и размену материјала и задатака, односно обавезно коришћење апликација Google Meet и Google Classroom. Наставник/сарадник реализује час преко видео конференције (Google Meet), а материјале и задатке за рад доставља студентима преко апликације Google Classroom. Поред наведених апликација, наставници и сарадници у реализацији наставе и рада са студентима могу додатно користити и друге доступне платформе и апликације за онлајн комуникацију.

Консултације са студентима ће се одвијати на Факултету у оквиру заказаних термина за консултације. Поред тога, по потреби и у складу са могућностима, за консултације се може користити комуникација електронском поштом, као и преко свих других апликација које омогућавају комуникацију у реалном времену (Google Meet, Google Hangout, Skype, Viber и др.). Наставници и сарадници ће ажурно одговарати на поруке студената (најмање једном недељно у термину консултација, а по потреби и чешће).

Рачунарски центар ће, након обављеног уписа студената, учинити доступним факултетске имејл адресе студената које су неопходне за укључивање у Гугл учионице и за реализацију активности  на даљину. Адресе студената прве године су већ формиране, само је потребно да их студенти активирају. Адресе студената осталих година студија су доступне, али до завршетка уписа није могуће њихово ажурирање по годинама студија. До тада треба користити прошлогодишње мејлинг листе, а нове ажуриране листе ће бити накнадно достављене наставницима и сарадницима.

Распоред реализације активности на почетку семестра за студенте прве године основних академских студија:

  • Наставници обавезних предмета на првој години основних академских студија одржаће своје прве, уводне часове у периоду од 3. до 9. октобра 2023. године, у термину предвиђеном за предавања из тог предмета. На том уводном часу наставник треба да представи студентима свој предмет, циљеве и очекиване исходе учења, садржај предмета, литературу, начин рада, предиспитне обавезе, начин оцењивања, начин полагања испита. Поред представљања предмета, наставник ће овај час искористити за узајамно представљање и упознавање са студентима. Реализација предавања и вежби из обавезних предмета по редовном распореду часова наставља се од 16. октобра 2023. године.
  • У периоду од 10. до 13. октобра 2023. године неће се одржавати настава, већ ће управници и секретари департмана организовати Google Meet сесије за представљање изборних предмета који се нуде студентима прве године основних академских студија у јесењем семестру. Одмах након поделе индекса, послаће студентима на њихове факултетске имејл адресе силабусе свих изборних предмета из јесењег семестра, а затим ће их позвати на Google Meet сесије, према следећем распореду и на следећи начин:
  • На Google Meet сесију коју ће заказати сваки управник/секретар за свој департман за уторак, 10. октобар 2023. године у 12.00 сати, позивају се сви студенти прве године тог студијског програма и наставници свих изборних предмета из изборних блокова у јесењем семестру (осим изборних блокова страних језика). Сваки наставник се кратко представља студентима и даје основне информације о свом изборном предмету. Током сесије студенти ће имати прилику да постављају питања и траже додатне информације о представљеним предметима.
  • Истог дана, од 14.00 до 15.00 сати, наставници Центра за стране језике ће за студенте сваког департмана организовати инфо сесије на којима ће наставници појединачних страних језика студентима објаснити начин избора страног језика. Центар за стране језик ће припремити распоред одржавања сесија и послати га управницима департмана, како би га они проследили студентима.
  • Студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 18. октобра 2023. године, како би настава изборних предмета почела од 23. октобра 2023. године.

Распоред реализације активности на почетку семестра за студенте друге, треће и четврте године основних академских студија:

  • За студенте друге, треће и четврте године сваког студијског програма основних академских студија, департман на исти начин организује представљање изборних предмета из изборних блокова у јесењем семестру. Силабусе изборних предмета управници и секретари департмана шаљу одговарајућој генерацији студената 13. октобра 2023. године на њихове факултетске имејл адресе, заједно са најавом Google Meet сесија које ће бити одржане у следећим терминима:
  • друга година: уторак, 17. октобар 2023. године у 10.00 сати; студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 19. октобра 2023. године, како би настава изборних предмета почела од 23. октобра 2022. године.
  • трећа година: уторак, 17. октобар 2023. године у 12.00 сати; студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 19. октобра 2023. године, како би настава изборних предмета почела од 23. октобра 2023. године.
  • четврта година: уторак, 17. октобар 2023. године у 14.00 сати; студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 19. октобра 2023. године, како би настава изборних предмета почела од 23. октобра 2023. године.