Google Translate

Начин реализације наставе у пролећном семестру академске 2022/2023. године

Одлуке и обавештења  ::  среда, 08.02.2023.

За студенте основних академских студија настава обавезних предмета ће се реализовати на Факултету, према распореду часова, почев од 13. фебруара 2023. године, а настава изборних предмета почев од 27. фебруара 2023. године.

За све студенте материјали и задаци за рад ће бити достављани преко апликације Google Classroom. Наставници и сарадници ће, на захтев декана Факултета, продекана за наставу и/или студента продекана, учинити доступним линк за улазак у Google учионицу за свој предмет.

За студенте сваког студијског програма основних академских студија, департман организује представљање изборних предмета из изборних блокова у пролећном семестру. Силабусе изборних предмета управници и секретари департмана шаљу одговарајућој генерацији студената 14. фебруара 2023. године на њихове факултетске имејл адресе, заједно са најавом Google Meet сесија које ће бити одржане у следећим терминима:

  • прва година: петак, 17. фебруар 2023. године у 10.00 сати; студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 22. фебруара 2023. године, како би настава изборних предмета почела од 27. фебруара 2023. године.
  • друга година: петак, 17. фебруар 2023. године у 11.00 сати; студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 22. фебруара 2023. године, како би настава изборних предмета почела од 27. фебруара 2023. године.
  • трећа година: петак, 17. фебруар 2023. године у 12.00 сати; студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 22. фебруара 2023. године, како би настава изборних предмета почела од 27. фебруара 2023. године.
  • четврта година: петак, 17. фебруар 2023. године у 13.00 сати; студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 22. фебруара 2023. године, како би настава изборних предмета почела од 27. фебруара 2023. године.

За студенте мастер академских студија, настава ће бити организована према распореду часова, преко апликације Google Meet или на Факултету (у складу са договором између предметног наставника и студената). Настава обавезних предмета почиње 6. марта 2023. године (када почиње пролећни семестар за студенте другог и трећег нивоа студија), а настава изборних предмета почиње 13. марта 2023. године.

Начин реализације наставе на даљину:

  • Реализација наставе на даљину подразумева онлајн видео и аудио комуникацију у реалном времену са групом студената и размену материјала и задатака, односно обавезно коришћење апликација Google Meet и Google Classroom. Поред наведених апликација, наставници и сарадници у реализацији наставе и рада са студентима могу додатно користити и друге доступне платформе и апликације за онлајн комуникацију.
  • Наставници и сарадници ће, на захтев декана Факултета, продекана за наставу и/или студента продекана, учинити доступним линк за улазак у Google Meet сесију за свој редовни час наставе или у Google учионицу за свој предмет.
  • Имејл адресе свих студената су доступне на листама које је обезбедио Рачунарски центар.

Представљање изборних предмета за студенте мастер академских студија организују они департмани чији студијски програми имају изборну наставу у другом семестру (Србистика, Педагогија, Социјални рад, Образовање наставника предметне наставе). Силабусе изборних предмета управници и секретари департмана шаљу одговарајућој генерацији студената 4. марта 2023. године на њихове факултетске имејл адресе, заједно са најавом Google Meet сесија које ће бити одржане у понедељак, 6. марта 2023. године у 12.00 сати; студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 10. марта 2023. године, како би настава изборних предмета почела од 13. марта 2023. године.

За студенте докторских академских студија, настава ће бити организована према распореду часова, преко апликације Google Meet или на Факултету (у складу са договором између предметног наставника и студената). Настава обавезних предмета почиње 6. марта 2023. године (када почиње пролећни семестар за студенте другог и трећег нивоа студија), а настава изборних предмета почиње 13. марта 2023. године.

Студенти докторских академских студија се самостално опредељују за изборне предмете на основу анкетних листова које преузимају са сајта Факултета, на основу обавештења које Служба за наставу и студентска питања поставља на студентски портал.