Google Translate

Департман за социјалну политику и социјални рад
Наставно особље

Наставници

управница департмана

Лела Милошевић Радуловић

ванредни професор

Данијела Гавриловић

редовни професор

Јасмина Петровић

редовни професор

Јелисавета Тодоровић

редовни професор

Наталија Јовановић

редовни професор

Татјана Стефановић Станојевић

редовни професор

Горана Ђорић

ванредни професор

Гордана Ђигић

ванредни професор

Драган Тодоровић

ванредни професор

Сузана Марковић Крстић

ванредни професор

Кристина Ранђеловић

доцент

Немања Крстић

доцент

Сарадници

Бојана Пуцаревић

асистент

Иван Анђелковић

асистент

Љиљана Скробић

асистент