Google Translate

Департман за руски језик и књижевност
Наставно особље

Наставници

управник департмана

Велимир Илић

ванредни професор

Дејан Марковић

редовни професор

Виолета Џонић

ванредни професор

Јелена Лепојевић

доцент

Маја Вељковић

доцент

Ненад Благојевић

доцент

Сарадници

Олга Трапезникова

лектор

Емилија Јовић

асистент

Милица Ђорђевић

сарадник у настави