Google Translate

др Марија Вујовић

ванредни професор
Кабинет
412
Консултације
Петак, 10.00 – 12.00

Напомена: Консултације су могуће и онлајн на

Предмети

Теорија медија

Реклама и медији

Медијска култура

Теорије визуелне комуникације

Писање о уметности у медијима

Адреса електронске поште
Академски профили

Прилози