Google Translate
Кабинет
16
Консултације
Понедељак, 10.00 – 12.00

Напомена: Консултације су организоване онлајн.

Предмети

Теорија медија

Лобирање, брендирање и технике ПР кампања

Реклама и медији

Медијска аналитика

Медијска култура

Музика и медији

Адреса електронске поште