Google Translate

др Ивана Стојановић Прелевић

ванредни професор
Кабинет
417
Консултације
Субота, 13.30 – 15.30
Предмети

Пропаганда и јавност

Пословно комуницирање

Естетика комуникације

Новинарска етика

Адреса електронске поште

Прилози