Google Translate
Кабинет
406
Консултације
Понедељак, 13.30 – 15.30
Предмети

Новинарски жанрови

Пропаганда и јавност

Теорије жанрова

Анализа медијског дискурса

Адреса електронске поште
Академски профили