Google Translate

Тамара Тасић

истраживач-приправник
Кабинет
406
Консултације
Понедељак, 9.00 – 11.00

Напомена: Долазак на консултације је потребно најавити е-поштом.

Предмети

Истраживачко новинарство

Музика и медији

Савремено новинарство

Телевизијски жанрови и форме

Телевизијско новинарство

Штампа и он-лине жанрови и форме

Теорија медија

Адреса електронске поште
Академски профили