Google Translate
Кабинет
406
Консултације
Среда, 12.00 – 13.35

Напомена: Долазак на консултације је потребно најавити е-поштом.

Предмети

Теорија јавног мњења

Телевизијско новинарство

Медијске комуникације

Политичко комуницирање

Телевизијски жанрови и форме

Лобирање, брендирање и технике ПР кампања

Адреса електронске поште
Академски профили