Google Translate
Кабинет
16
Консултације
Уторак, 10.00 – 12.00
Предмети

Теорија јавног мњења

Телевизијско новинарство

Медијске комуникације

Политичко комуницирање

Телевизијски жанрови и форме

Адреса електронске поште