Google Translate

Илија Милосављевић

истраживач-сарадник
Кабинет
16
Консултације
Среда, 16.00 – 18.00
Предмети

Маркетинг и јавност

Пословно комуницирање

Нови медији

Креативне индустрије

Новинарска етика

Адреса електронске поште
Академски профили