Google Translate

Илија Милосављевић

истраживач-сарадник
Кабинет
16
Консултације
Среда, 14.00 – 15.00
Предмети

Маркетинг и јавност

Пословно комуницирање

Нови медији

Креативне индустрије

Адреса електронске поште
Академски профили