Google Translate

Неда Нецић

истраживач-сарадник
Кабинет
16
Консултације
Понедељак, 16.00 – 18.00
Предмети

Лобирање, брендирање и технике ПР кампања

Медијска етика

Новинарство у штампаним медијима

Реклама и медији

Истраживачко новинарство

Радијско новинарство

Друштвена историја медија

Адреса електронске поште