Google Translate

др Наташа Симеуновић Бајић

доцент
Кабинет
16
Консултације
Уторак, 15.15 – 17.15
Предмети

Међукултурно комуницирање и медији

Креативне индустрије

Европски контексти уметности 20. века на југословенским просторима

Маркетинг и јавност

Уметност у медијима

Теорије комуникације

Адреса електронске поште
Академски профили