Google Translate

Департман за историју
Наставно особље

Наставници

управница Департмана

Ирена Љубомировић

редовни професор

Ђорђе Ђекић

редовни професор

Милош Ђорђевић

редовни професор

Славиша Недељковић

редовни професор

Дејан Антић

ванредни професор

Јасмина Шаранац Стаменковић

ванредни професор

Мирослав Пешић

ванредни професор

Сарадници

Ненад Радуловић

асистент

Алекса Поповић

истраживач-сарадник

Милан Виденовић

истраживач-сарадник

Војин Ранђеловић

истраживач-приправник

Драгана Милић

истраживач-приправник

Игор Стаменовић

истраживач-приправник