Google Translate

Департман за историју
Наставно особље

Наставници

управница департмана

Ирена Љубомировић

ванредни професор

Славиша Недељковић

редовни професор

Ђорђе Ђекић

ванредни професор

Милош Ђорђевић

ванредни професор

Мирослав Пешић

ванредни професор

Владимир Алексић

доцент

Дејан Антић

доцент

Јасмина Шаранац Стаменковић

доцент

Сарадници

Ненад Радуловић

асистент

Алекса Поповић

истраживач-приправник

Милан Виденовић

истраживач-приправник