Google Translate

XVII Дани примењене психологије

Конференције  ::  среда, 17.03.2021.  ::   Прилози
array(11) {
 [0]=>
 object(stdClass)#976 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "20"
  ["name"]=>
  string(44) "Пуни назив конференције"
  ["value"]=>
  string(155) "XVII Дани примењене психологије: Психологија у функцији добробити појединца и друштва"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "1"
  ["alias"]=>
  string(9) "konfnaziv"
 }
 [2]=>
 object(stdClass)#978 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "22"
  ["name"]=>
  string(25) "Датум почетка"
  ["value"]=>
  string(38) "петак, 24 септембар 2021"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "3"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfdatumpoc"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2021-09-24"
 }
 [3]=>
 object(stdClass)#979 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "23"
  ["name"]=>
  string(29) "Датум затварања"
  ["value"]=>
  string(40) "субота, 25 септембар 2021"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "4"
  ["alias"]=>
  string(13) "konfdatumkraj"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2021-09-25"
 }
 [4]=>
 object(stdClass)#980 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "24"
  ["name"]=>
  string(16) "Локација"
  ["value"]=>
  string(31) "Online конференција"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "5"
  ["alias"]=>
  string(7) "konflok"
 }
 [5]=>
 object(stdClass)#981 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "25"
  ["name"]=>
  string(20) "Котизација"
  ["value"]=>
  string(4) "Да"
  ["type"]=>
  string(6) "select"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "6"
  ["alias"]=>
  string(7) "konfkot"
 }
 [6]=>
 object(stdClass)#982 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "26"
  ["name"]=>
  string(31) "Износ котизације"
  ["value"]=>
  string(20) "50 EUR / 6000 РСД"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "7"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfkotiznos"
 }
 [7]=>
 object(stdClass)#983 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "27"
  ["name"]=>
  string(25) "Контакт особа"
  ["value"]=>
  string(27) "Ивана Јанковић"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "8"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktosoba"
 }
 [8]=>
 object(stdClass)#984 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "28"
  ["name"]=>
  string(61) "Контакт адреса електронске поште"
  ["value"]=>
  string(416) ""
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "9"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktemail"
 }
 [9]=>
 object(stdClass)#985 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "29"
  ["name"]=>
  string(29) "Контакт телефон"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "10"
  ["alias"]=>
  string(14) "konfkontakttel"
 }
 [10]=>
 object(stdClass)#986 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "60"
  ["name"]=>
  string(37) "Електронска пријава"
  ["value"]=>
  string(40) "http://psihologijanis.rs/dpp/prijava.asp"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "11"
  ["alias"]=>
  string(16) "efelektronskaurl"
 }
 [11]=>
 object(stdClass)#987 (11) {
  ["id"]=>
  string(2) "89"
  ["name"]=>
  string(25) "Екстерни линк"
  ["value"]=>
  string(95) "http://www.psihologijanis.rs/dpp"
  ["type"]=>
  string(4) "link"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "12"
  ["url"]=>
  string(32) "http://www.psihologijanis.rs/dpp"
  ["text"]=>
  string(32) "http://www.psihologijanis.rs/dpp"
  ["attributes"]=>
  string(15) "target="_blank""
  ["alias"]=>
  string(12) "eksternilink"
 }
}
Пуни назив конференције
XVII Дани примењене психологије: Психологија у функцији добробити појединца и друштва
Датум почетка
петак, 24 септембар 2021
Датум затварања
субота, 25 септембар 2021
Локација
Online конференција
Котизација
Да
Износ котизације
50 EUR / 6000 РСД
Контакт особа
Ивана Јанковић
Контакт адреса електронске поште
Контакт телефон
-
Електронска пријава
Екстерни линк

Драге колегинице и колеге,

XVII конференција Дани примењене психологије у организацији Департмана за психологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу (Ћирила и Методија 2, Ниш, Србија) биће одржана 24. и 25. септембра 2021. године. Званична тема овогодишњег скупа је Психологија у функцији добробити појединца и друштва.

Услед актуелне епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19 и неизвесности како ће се ситуација одвијати у ближој будућности, одлучили смо да XVII међународна конференција Дани примењене психологије буде одржана у онлајн формату, као виртуелна конференција. Конференција ће бити организована кроз сесије с тим што ће се сесије овог пута одржати онлајн преко видео софтвера за конференције, а не лично. И поред наведених околности, остајемо чврсто посвећени нашем циљу, а то је да обезбедимо могућност истраживачима из различитих области психологије да презентују своје радове и дискутују о актуелним темама које су у области њихових интересовања са другим истраживачима.

Планирани облици учешћа су пленарно предавање, симпозијум, усмена презентација, презентација у стручној сесији, округли сто, семинари који ће бити организовани као онлајн видео конференције. Учесници се охрабрују да пријаве предлоге за радионице које се могу организовати у онлајн форми. Аутори који планирају да пријаве постер презентације могу то да учине тако што ће пријавити апстракт рада, а након његовог прихватања, послаће и постер или презенацтију у .PDF формату који ће бити постављени на интернет страници конференције. Током конференције биће обезбеђена могућност за дискусију презентација. Радни језик конференције је енглески.

Пријава резимеа се може извршити у периоду до 31. маја 2021. године преко обрасца за пријаву на сајту http://psihologijanis.rs/dpp/prijava.asp. Обим резимеа треба да буде од 200 до 300 речи. Апстракти би требало да буду написани на добром енглеском језику. Сви резимеи биће рецензирани и аутори ће бити информисани о статусу пријављеног рада до краја јуна 2021. године. Један аутор може да учествује на конференцији са највише три рада, а само на једном може бити први аутор.

Прихваћени резимеи биће објављени у електронској књизи резимеа. После конференције, радови у целини биће објављени у тематским зборницима, након процеса рецензирања. Комплетни радови се достављају почев од 1. октобра 2021. до 31. јануара 2022. године. Радови би требало да буду написани на енглеском језику. Упутство за припрему рада у целини налази се на сајту http://www.psihologijanis.rs/dpp/uputstva.asp

Износ котизације је 50,00 евра или 6000,00 РСД и котизација се плаћа на име првог аутора. Инструкције за уплату котизације налазе се на сајту http://psihologijanis.rs/dpp/kotizacija.asp

Радујемо се сусрету са вама на овогодишњој конференцији!

Председница Програмског одбора
Доц. др Ивана Јанковић

Председница Организационог одбора
Проф. др Гордана Ђигић

 


 

INTERNATIONAL CONFERENCE 17th DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY: Psychology in the function of the well-being of the individual and society

 

Dear colleagues,

The 17th Conference Days of Applied Psychology will take place on September 24th and 25th 2021, and it is organized by Faculty of Philosophy of the University of Niš (Ćirila i Metodija 2, Niš, Serbia). The official topic of the Conference this year is Psychology in the function of the well-being of the individual and society.

Due to the ongoing COVID-19 pandemic and the uncertainty about how the situation will develop in the near future, we have decided that the 17th annual international scientific conference Days of Applied Psychology will be held in an online format, as a virtual conference. The conference will be organized into sessions as usual with the difference that the sessions will be held online via video conferencing software instead of in person. There will be no in-person events. Despite the circumstances, we remain firmly dedicated to our goal which is to provide a venue where researchers in various fields of psychology can present their work and discuss current points of interest in the area of psychological science with their peers.

The planned forms of participation will be plenary lecture, symposium, oral presentation, professional session presentation, round table discussion, seminar which will all be organized in the form of online video conference meetings. Participants are welcome to submit proposals for workshop provided that they can be organized in an online meeting format. Authors who plan to submit poster presentations may do so by applying an abstract of the work and after it is accepted, sending a poster or presentation in .pdf format that will be placed on the conference website. During the conference a venue for discussing the presentations will be made available. Working language of the conference is English.

The deadline for applications is to Маy 31st 2021. Abstracts should be between 200 and 300 words in length and submitted through the conference website - http://www.psihologijanis.rs/dpp/prijava.asp. Abstracts should be written in good English. All abstracts will undergo a review process and authors will be informed on the status of their submission by the end of June 2021. One author may participate at the Conference with up to three papers, but only once as the first author.

Accepted abstracts will be published in the electronic conference abstract book. After the conference, full text versions of presented papers will be published in a Proceedings book, after a reviewing process. These should be submitted between October 1st 2021 and January 31st 2022. Full text papers should be written in English. Instructions for authors of full text papers can be found on http://www.psihologijanis.rs/dpp/uputstva.asp

Registration fee is 50,00 EUR or 6.000,00 RSD and is charged on the name of the first author. Payment instructions can be found on http://psihologijanis.rs/dpp/kotizacija.asp

We are looking forward to meeting you at the conference.

 

Chairman of the Scientific Committee
Ivana Janković, PhD, Assistant Professor

Chairman of the Organizing Committee
Gordana Đigić. PhD, Associate Professor