Google Translate

Језик, књижевност, интерсекционалност 2024. / Language, Literature, Intersectionality 2024

Конференције  ::  среда, 11.10.2023.  ::   Прилози
array(12) {
 [0]=>
 object(stdClass)#976 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "20"
  ["name"]=>
  string(44) "Пуни назив конференције"
  ["value"]=>
  string(123) "Језик, књижевност, интерсекционалност 2024. / Language, Literature, Intersectionality 2024"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "1"
  ["alias"]=>
  string(9) "konfnaziv"
 }
 [1]=>
 object(stdClass)#977 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "21"
  ["name"]=>
  string(29) "Датум одржавања"
  ["value"]=>
  string(32) "субота, 27 април 2024"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "2"
  ["alias"]=>
  string(9) "konfdatum"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2024-04-27"
 }
 [2]=>
 object(stdClass)#978 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "22"
  ["name"]=>
  string(25) "Датум почетка"
  ["value"]=>
  string(32) "субота, 27 април 2024"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "3"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfdatumpoc"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2024-04-27"
 }
 [3]=>
 object(stdClass)#979 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "23"
  ["name"]=>
  string(29) "Датум затварања"
  ["value"]=>
  string(32) "субота, 27 април 2024"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "4"
  ["alias"]=>
  string(13) "konfdatumkraj"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2024-04-27"
 }
 [4]=>
 object(stdClass)#980 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "24"
  ["name"]=>
  string(16) "Локација"
  ["value"]=>
  string(73) "Филозофски факултет у Нишу / Faculty of Philosophy"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "5"
  ["alias"]=>
  string(7) "konflok"
 }
 [5]=>
 object(stdClass)#981 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "25"
  ["name"]=>
  string(20) "Котизација"
  ["value"]=>
  string(4) "Да"
  ["type"]=>
  string(6) "select"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "6"
  ["alias"]=>
  string(7) "konfkot"
 }
 [6]=>
 object(stdClass)#982 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "26"
  ["name"]=>
  string(31) "Износ котизације"
  ["value"]=>
  string(151) "70 EUR (8.200 RSD) until 20th January / До 20. јануара ; 90 EUR (10.600 RSD) Regular Conference Fee: / Регуларна котизација"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "7"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfkotiznos"
 }
 [7]=>
 object(stdClass)#983 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "27"
  ["name"]=>
  string(25) "Контакт особа"
  ["value"]=>
  string(171) "Сања Игњатовић/Sanja Ignjatović ; Ивана Митић/Ivana Mitić ; Марко Митић/Marko Mitić ; Оливера Марковић/Olivera Marković"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "8"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktosoba"
 }
 [8]=>
 object(stdClass)#984 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "28"
  ["name"]=>
  string(61) "Контакт адреса електронске поште"
  ["value"]=>
  string(417) ""
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "9"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktemail"
 }
 [9]=>
 object(stdClass)#985 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "29"
  ["name"]=>
  string(29) "Контакт телефон"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "10"
  ["alias"]=>
  string(14) "konfkontakttel"
 }
 [10]=>
 object(stdClass)#986 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "60"
  ["name"]=>
  string(37) "Електронска пријава"
  ["value"]=>
  string(99) "https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuy1CXJGmP4DhtOCkjmWHCINpkkGhDDnn9Ac78MoXOUNPo9A/viewform"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "11"
  ["alias"]=>
  string(16) "efelektronskaurl"
 }
 [11]=>
 object(stdClass)#987 (11) {
  ["id"]=>
  string(2) "89"
  ["name"]=>
  string(25) "Екстерни линк"
  ["value"]=>
  string(113) "https://llconference.filfak.ni.ac.rs/home"
  ["type"]=>
  string(4) "link"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "12"
  ["url"]=>
  string(41) "https://llconference.filfak.ni.ac.rs/home"
  ["text"]=>
  string(41) "https://llconference.filfak.ni.ac.rs/home"
  ["attributes"]=>
  string(15) "target="_blank""
  ["alias"]=>
  string(12) "eksternilink"
 }
}
Пуни назив конференције
Језик, књижевност, интерсекционалност 2024. / Language, Literature, Intersectionality 2024
Датум одржавања
субота, 27 април 2024
Локација
Филозофски факултет у Нишу / Faculty of Philosophy
Котизација
Да
Износ котизације
70 EUR (8.200 RSD) until 20th January / До 20. јануара ; 90 EUR (10.600 RSD) Regular Conference Fee: / Регуларна котизација
Контакт особа
Сања Игњатовић/Sanja Ignjatović ; Ивана Митић/Ivana Mitić ; Марко Митић/Marko Mitić ; Оливера Марковић/Olivera Marković
Контакт адреса електронске поште
Контакт телефон
-
Екстерни линк

Савремено доба обећава политику и програме, акционе планове и законе који осигуравају једнаке шансе и баве се околностима које нас воде ка (идеји или привиду) једнакости. Запад је, у теорији, постигао до сада невиђени консензус у погледу питања као што су родна једнакост, раса, друштвене политике против сиромаштва, права деце, и сл. Ипак, кризе које су обележиле почетак 21. века указују на глобални неуспех институција да осигурају доследно имплементирање закона и политика који се овим питањем баве. С друге стране, тај неуспех открива и све јачи отпор према променама којима се тежи. Праксе из прошлости, и њихови легати, налазе бројне начине да своје место осигурају и у садашњости – као силе које се противе променама, или као силе које спречавају да промене којима се тежи неконтролисано одведу друштво у онај други екстрем који негативно наглашава разлике у вредностима. Дискурс који се бави овим осетљивим друштвеним питањима постао је тло за политичко позиционирање, али и простор где се визије будућности налазе у конфликту – бојно поље идеологија, старих и нових.
У рату прогресивних и конзервативних струја које се боре за премоћ у одлучивању о сликама будућности, жртве су појединци чије околности представљају место где се различити видови дискриминације и привилегије испољавају (класа, раса, род и пол, сексуалност, религија,
инвалидност, етницитет, итд.). Језик, књижевност, интерсекционалност 2024. бави се концептом интерсекционалности – у књижевности, језику, култури, друштву и дискурсу. Конференција приређује панеле који истражују интерсекционалну природу идентитета, рода, родне једнакости и равноправности, родно осетљивог језика, привилегије, инвалидности и језика, инвалидности и класе, језика и класе, дијалекта, регионалних књижевности и класе, националности, расе, као и друге теме.

Рок за достављање апстраката: 1. децембар 2023. године.
Обавештења о прихватању апстраката до средине децембра 2023. године.


Попуст за уплате котизације до 20. јануара 2024. године: 70 EUR (8.200 RSD)

Износ котизације: 90 EUR (10.600 RSD)

Котизација за студенте докторских студија: 50 EUR (5.900 RSD)
Рок за уплату котизације: 1. март 2024. године

Због динамике припреме и публикације Књиге апстраката све котизације уплаћене после назначеног рока биће враћене, а пријава учесника/це аутоматски повучена. Књига апстраката биће публикована до краја марта 2024. године. Коначни Програм конференције, са терминима панела, биће објављен до краја марта 2024. године. Износ котизације покрива трошкове продукције конференције, укључујући припрему и публикацију Књиге апстраката, конференцијски материјал, трошкове штампе, као и коришћење просторија и ресурса Филозофског факултета у Нишу. Конференцијска вечера је факултативна и пријава ће бити могућа две недеље пре одржавања конференције. Цена вечере биће око 2.500 RSD (плаћање само у динарима). Котизација се уплаћује по аутору/ауторки и укључује конференцијски пакет, освежења и кетеринг у току дана, као и конференцијски ручак.

Више информација о панелима можете пронаћи у позивном писму које се налази у прилогу, или на линку: https://llconference.filfak.ni.ac.rs/home 

______________________________________________________________________________________________________

Contemporaneity promises policies and programs, action plans and legislation that ensure equal opportunities and address circumstances leading us towards equity. In theory, the Western world has reached an unprecedented consensus on issues such as gender equality, race, social policies against poverty, children’s rights, etc. Yet, the crises marking the beginning of the twenty-first century testify to the institutional failure to ensure the enforcement of such laws and policies, but also uncover voices of dissent. Moreover, legacies of the past find innumerable ways of remaining in the present, either as forces countering progress, or preventing it from going into new extreme practices in less extreme examples of the clash between values, but maintaining the status quo. Discourse on these sensitive issues has become a matter of political positioning and a space where visions of the future are juxtaposed – a battlefield of ideologies, old and new. Caught between the fire of progressive and conservative currents are individuals whose circumstances combine to create grounds for different modes of discrimination and privilege based on class, race, gender and sex, sexuality, religion, disability,
ethnicity, etc.
Language, Literature, Intersectionality 2024 deals with the concept of intersectionality as manifested in literature, language, culture and the discourse. The conference will host panels exploring the discourses on intersectional identities, gender and gender equality (and equity), gender-sensitive language, oppression and privilege, disability and language, disability and class, language and class, dialect, regional literatures and class, nationality, race, as well other theoretical discussions pertaining to intersectionality.

Abstract Submission Deadline: 1st December 2023.
Notifications of acceptance by mid-December.

Early Bird discount for Conference Fee Payments: 70 EUR (8.200 RSD) - Early Bird discount for Conference Fee Payments until 20 January
Regular Conference Fee: 90 EUR (10.600 RSD)
PhD Student Conference Fee: 50 EUR (5.900 RSD)
Payment deadline: 1st March 2024.

Due to the dynamics of preparation and publication of Book of Abstracts, payments arriving after deadline will be returned and participant application automatically retracted.

Book of Abstracts will be published by the end of March 2024. Conference Program and Panel Schedules will be posted by the end of March 2024. The Conference Fee includes a conference pack per participant, refreshments and snacks throughout the day, lunch at the Faculty premises. The Conference Fee covers the costs of conference production, including the Book of Abstracts, conference materials, printing costs, as well as use of Faculty premises and resources. The Dinner Fee is optional and payable at the registration desk on Conference day only in dinars: 2.500 RSD. A questionnaire will be forwarded to confirmed participants two weeks prior to LLI 2024.

You can find more information about the panels in the invitation letter attached, or at the link: https://llconference.filfak.ni.ac.rs/home